Vad innebär GDPR och hur påverkar det Teracom?

Flip your mobile to show current slide

Vad innebär GDPR och hur påverkar det Teracom?

Under våren har flera öppna seminarium arrangerats då det presenterats och diskuterats om
GDPR och hur Teracom ska förhålla sig till denna nya dataskyddsförordning.

Några av de frågor du kommer att få svar på under seminariet är:
· Vad är GDPR och hur kommer det att påverka Teracom?
· Så skiljer sig GDPR från PUL
· Vad är en personuppgift?
· Hur ska jag hantera personuppgifter på Teracom?

Talare:
Carl Rönnow, Chef för Applikationer på Digital Utveckling